Thursday, 14 August 2014

"Song of Man" - storyboard

Drawing a storyboard for such a challenging project as "Song of man" turned out to be a long and complicated process. As I am about to start animating after completing the storyboard I wanted to make sure that I am happy with the way I visualise the story.
So far I am half way but I decided to share the first two pages of the storyboard with you so that you can get an idea of what the animation would look like. I also love to draw my storyboards as detailed and clear as possible so I take my time on that particular production stage.
It is really hard to try to visualise such a powerful poem... The task becomes even harder when you are more or less the first person who takes up that challenge...
After a meeting with Joe and discussing my (already) second storyboard I decided to replace certain shots and add a few more visuals to the original storyboard and after doing so I am finally much more positive that the visual story goes in the right direction. Joe always helps me with structuring the visuals I draw.
Here are the first two pages of the storyboard of "Song of man". Hope you like them and let me know your opinion. Thank you! x

Рисуването на сториборд на толкова предизвикателен проект като "Песен за човека" се оказа дълъг и сложен процес. Тъй като самият процес на анимация предстои да започне веднага след приключването на сториборда, исках да съм сигурна, че съм доволна от начина, по който визуализирам случващото се.
Засега съм готова наполовина, но въпреки това реших да споделя първите две страници от сториборда с вас, за да може да придобиете представа какво ще се случва в анимацията. Също така обичам да правя сторибордовете си възможно най - детайлни и изчистени, затова и не бързам на този етап.
Осъзнах, че е адски трудно да визуализираш толкова силна на думи поезия като тази на Вапцаров. А още по - трудно става, когато осъзнаеш, че си един от първите души, които се залавят с подобна задача.
След среща с Джо, на която обсъдихме вече втория ми сториборд, реших да заменя някои от сцените с други, както и да добавя няколко нови върху оригиналния сториборд и вече мога да кажа, че се чувствам по - сигурна, че развитието на историята върви в правилна посока. Джо винаги ми помага да структурирам сториборда си по правилния начин.
Това са първите две страници от сториборда на "Песен за човека". Надявам се да ви харесат и ще се радвам да ми кажете какво мислите за тях. Благодаря искрено!

"Song of man" - storyboard / page 1
"Песен за човека" - сториборд / страница 1"Song of man" - storyboard / page 2
"Песен за човека" - сториборд / страница 2


Thursday, 31 July 2014

Environment Concept Design - "Song of Man"

Here are some of the main environments in "Song of Man". Hope you like them. 


"Mogila" Village

Село "Могила"

The Father's House

Къщата на бащата


The Prison Cell

Затворническата килия


Monday, 7 July 2014

A Song of Man

My final master degree project is one of the most challenging projects I have had so far. Those of you familiar with the poetry of Nikola Vaptsarov already know the task I am about to start dealing with.
For all the rest, I really hope to get you involved in the project and make you familiar with Vaptsarov's poetry and also I hope that at the end of it all I would manage to rise awareness about Bulgarian culture and literature among foreign people.
Vaptsarov's poetry is magical! Despite the fact that it was recognised after his death and that he had only one book of poetry written, his words have touched the hearts of millions of people not only in Bulgaria but also around the world.
Creating an animation based on one of his most powerful poems - "A Song of Man" would be a privilege to me as a creative person, animator and director.
I would like to thank Nikola Vaptsarov's heirs for making that project possible by giving me the permission to use the original poem and also for trusting me and accepting the idea with enthusiasm and positivism.
I am also really grateful and excited to have Joe Dembinski as a project supervisor - there was not anybody better than him to guide me through this task.
I hope you'd follow the process of "A Song of Man" as it is going to be a long one… fingers crossed and by September 2014 - I will have a film to show to you all.
Here are the drawings and concept designs of the characters and also few of the details that would appear in the animation. Let me know what you think!
Meanwhile you can read the English translation of "A Song of Man" here or even better - learn Bulgarian and read the original instead! ;)
From me - have a magical and a wonderful summer! Mine would be -> Animation summer 2014 - here I come!
Thank you all! x

Финалната дипломна работа към магистртурата ми е едно от най - предизвкателните проекти, с които съм се заемала досега. Тези от вас, които са запознати с поезията на Никола Вапцаров, вече имат представа с каква задача ми предстои да се захвана. За всички останали (те не могат това да го прочетат, но все пак), силно се надявам да ви запозная с поезията на Вапцаров и когато един ден проектът приключи, да съм успяла и да ви заинтригувам и запозная с българската  култура и литература.
Поезията на Вапцаров е магическа! Въпреки факта, че тя бива приета и разпозната едва след смъртта му и това, че приживе той успява да издаде едва една стихосбирка, думите на поета успяват да докоснат сърцата на милиони хора не само в България, но и извън нея.
Да направя анимация по едно от най - силните му стихотворения  - "Песен за човека", е привилегия за мен като аниматор и режисьор.
Искам да благодаря на наследниците на Вапцаров, за това, че направиха този проект възможен като разрешиха да използвам оригиналния текст на стихотворението и също така, затова, че ми се довериха и приеха проекта с ентусиазъм и позитивизъм.
Също така съм изключително благодарна, че имам Джо Дембински за супервайзър на проекта ми - нямаше по - подходящ човек, който да ме напътства в тази задача.
Надявам се да следите развитието му, защото то наистина предстои да бъде доста дълго… с малко повече късмет, до септември 2014 ще мога да ви покажа целия филм.
Засега публикувам дизайна на персонажите и част от елементите, включени в анимацията. Кажете ми какво мислите!
Междувременно грабнете "Моторни Песни" и се сетете за този вълшебен Вапцаров.
От мен - едно страхотно лято!  А моето е - > Анимационно лято 2014. Иииииидвам!
Благодаря искрено!


Main character / Главният герой 

The Guard / Пазачът
The cleaner / ЧистачътThe Authority / ВластитеThe prisoners / Затворниците

The prison worker / Работник в затвора
Several elements from the design / Елементи от дизайна

The raven / Гарванът

Thursday, 26 June 2014

Home

"Home" is a short documentary directed by my colleague from university Magdalena Oden. The film follows the stories of three people - Javier, Sylwia and Ridwan, who have left their home towns to look for a different future in the UK.
Magdalena has asked me to make animated title sequences for the questions asked, including the beginning title.
Here are the concept design of the characters, including animation references for anybody who finds them useful. (P.S - this was the first time I had to animate a 'bouncing ball'. For those of you not familiar with animation 'practise' - this is what you begin with when you make your first steps in animation) Well - you learn until you die. Hope you like them!

"Вкъщи" е кратък документален филм, режисиран от колежката ми от университета Магдалена Оден. Филмът проследява историята на трима души - Хавиер, Силвия и Ридван, които напускат родните си домове в търсене на различно бъдеще във Великобритания.
Магдалена ме помоли да направя анимации на задаваните във филма въпроси, включително и една на заглавието.
Публикувани са дизайнът на персонажите, също така и кадри от анимацията, за тези които ги намират за полезни. (Пояснение: За първи път ми се случи да анимирам подскачаща топка. За тези от вас, които не са запознати с процеса на анимация - подскачащата топка е едно от първите неща, на които се учиш, когато предприемаш първи стъпки в анимацията) Човек се учи, докато не умре. Надявам се да ви харесат!


As promised. Here is the link to the final video!!! Please, share, comment, enjoy! Thanks! x
Както обешах. Ето линка към видеото!! Коментирайте, споделяйте и му се насладете! Благодаря!

Home

Tuesday, 10 June 2014

I know an Old Lady


"I know an Old Lady" is an animation based on an old English nursery song called "I know an old lady who swallowed a fly". The animation is a collaborative work with two colleagues of mine at the University of Salford and the aim of the project is to popularise the forgotten children songs.
The initial idea came after the completion of "The Orange Song" which is my favourite Bulgarian children song. Some of the English nursery songs are incredibly creepy and I love that! So"I know an Old lady"is the second children song I animate - potentially, I would like to create animations for many more.
In this project I was responsible for the concept design, animation and compositing.
I have included my sketches, as well as animation key poses. 2D animation, hand drawn.

"Знам една стара жена" е анимация, базирана на стара английска детска песничка, чието пълно име е "Знам една стара жена, която глътна муха". Анимацията е групов проект между мен и две мои колежки от университета и целта на проекта е да популяризира забравените детски песни. Основната идея се появи след като приключих "Оранжевата песен" - любимата ми бълграска детска песен. Някои от английските песни за деца звучат изключително страшно, което адски ми хареса! "Знам една стара жена" е втората детска песен, която анимирам - за в бъдеще имам идеята да анимирам и други.
За този проект аз бях отговорна за цялостния дизайн, анимацията и видео композирането. Включила съм скиците на персонажите, както и основни пози от анимацията. 2Д, рисувано на ръка.Watch I know an Old lady and let me know what you think!
Гледайте Познавам една стара жена и ми кажете какво мислитеE4 stings

'Jump jump' and 'The Duel' are 10 seconds long stings for the channel E4. I have made them as part of my postgraduate degree at Salford in semester one. Both of the stings are hand drawn (yes, old school - with the lightbox, scanner and tons of hours of drawing), coloured in Photoshop and finally put in Motion (yes, old school again).
Here are some concept design sketches a storyboard from "The Duel" and some animation poses - hope you find them useful as references for a jump, run and funny gun shooting animation.

'Jump jump' (или 'Скачай скачай' (звучи потресаващо) - май 'Скок подскок' е по - зле, знам ли) и "Дуелът"са 10 секундни анимации, направени за телевизионния канал E4. Анимациите са направени през първия семестър по време на магистратурата ми. И двете филмчета са ръчно рисувани (стар стил - на ръка, с просветка, скенер и тонове часове, прекарани в рисуване), оцветени на Фотошоп и композирани финално на Motion.
Избрах да публикувам скици на персонажите, сторибордa на "Дуелът", както и част от рисунките, използвани в анимацията. Силно се надявам да бъдат полезни като изображения, показващи освновните пози при скачане, тичане и странно смешно стреляне с пистолет.

"Samovila"


"Samovila" is the final project for my undergraduate degree at the University of Salford.
The story itself is based on an old Bulgarian legend which believes that deep in the forests in the mountains live beautiful but evil creatures called Samovilas. The Samovilas are believed to kidnap beautiful young girls, making them one of their own kind. When a young man is lost in the forests where Samovilas live and never return from there, old people used to say that they had fallen in love with a Samovila and deceived by the beauty of the evil creature, have faced their end.
The story of my film is my own adaptation of the old legend. The animation is highly influenced by the directors Tim Burton and Paul Berry and by the animated piece from the film "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I"
I don't believe that a woman would appreciate another woman's beauty no matter how beautiful she is, and would rather get her out of the way, than making her 'one of her own kind' - besides… Don't you think trees look like human figures?

"Самовила" е финалният проект, направен като част от бакалавърската степен по анимация в унивесритета в Солфърд. Историята е базирана на стара българска легенда, която разказва за красивите, но зли създания, наречени самовили, които живеят дълбоко в планинските гори. Хората вярвали, че самовилите отвличали красивите млади момичета, за да ги направят едни от тях. А когато млад мъж отивал до гората, но никога не се завърнел оттам, хората вярвали, че той е срещнал самовила и заблуден от любов, посрещал смъртта си.
Историята на "Самовила" е моята лична интерпретация на легендите. Анимацията ми е силно вдъховена от  работата на режисьорите Тим Бъртън и Пол Бери и от анимацията от филма "Хари Потър и Даровете на Смъртта" - част I)
Не вярвам, че която и да е жена би оценила красотата на друга такава, независимо колко очевидна е тази красота и по - скоро би я разкарала от пътя си,  отколкото да я 'направи една от тях'. Освен това … Не мислите ли, че дърветата приличат на човешки фигури?
You can watch "Samovila" here / Гледайте "Самовила" тук: Samovila